Arts-Sciences-Lettres, France

Op 4 april 2007 werd Susanna Veerman door Société Académique onderscheiden met de Zilveren medaille Diplôme Medaille d’Argent voor haar verdiensten voor de Franse koor- en orgelkunst. De uitreiking van de prijs heeft plaatsgevonden op zondag 22 april 2007 na een feestelijk orgelconcert in de Augustinuskerk te Amsterdam.

20160608_125411

Op 8 juni 2013 werd Susanna Veerman door Société Académique onderscheiden met de Vergulde medaille Diplôme Medaille Vermeil voor haar verdiensten voor de Franse koor- en orgelkunst.

sv onderscheiding

Susanna Veerman is met ingang op 14 mei 2013 officieel aangesteld als gedelegeerde van de Société Académique in Nederland (ASL) Zij volgt daarmee dr. Jan Willem van Spronsen op die in januari 2009 0verleed.

Algemene informatie over de aanvraag.

Via de gedelegeerde in Nederland kunnen alle kunstenaars in aanmerking komen voor een medaille die zich verdienstelijk maken voor de Franse cultuur. U kunt de onderscheiding zien als enerzijds een stimuleringsprijs en anderzijds als waarderingsprijs voor de kunstenaar.

Het is niet toegestaan om zichzelf voor te dragen (in het verleden is dat wel gebeurd, helaas) of rechtstreeks ASL te benaderen. De aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Iemand uit de omgeving kan dat voor hem/haar doen bij de gedelegeerde door middel van een schriftelijke aanvraag met persoonlijke motivatie waarom hij/zij de persoon in kwestie zou willen voordragen.

Deze aanvraag kan per mail verzonden worden naar sveerman@planet.nl of per post naar Mv. S. Veerman, Poortersveld 301, 7327 AK Apeldoorn.

Er wordt uiteindelijk een portfolio samengesteld en ingeleverd met alle activiteiten van de persoon op het gebied van Franse cultuur. Dit bewijs moet zoveel mogelijk originele documenten omvatten en heel erg uitgebreid en gedetailleerd  zijn. De teksten worden in het Frans en Nederlands aangeleverd. De portfolio wordt niet meer geretourneerd.

Als gedelegeerde beoordeel ik of er genoeg reden is om iemand voor te dragen en zorg voor dat alle documenten aanwezig zijn voor de aanvraag. Tevens geef ik als gedelegeerde geef ik mijn persoonlijke advies aan de ASL voor welke kleur medaille iemand voorgedragen kan worden op basis van de ingezonden documenten. De ASL blijft ten alle tijden vrij om een medaille wel of niet toe te kennen of van kleur te veranderen.

Er is een strikte reglement voor het toekennen van de medailles en een lange procedure.

De papieren moeten voor 31 december binnen zijn. In april-mei van het daaropvolgend jaar worden de medailles toegekend. Meestal eind mei-begin juni volgt de uitreiking.

De hoogst haalbare onderscheiding is: Diplomês de Grande Médaille d’Or avec Plaquette d’Honneur.

Verder heb je de volgende onderscheidingen in oplopende volgorde:

Médaille Bronze = Brons

Médaille d’Etain= Tin

Médaille d’Argent = Zilver

Médaille Vermeil = Verguld Zilver

Médaille d’Or = Goud

Médaille de Platine=Platina

Voor meer vragen kunt u ook bellen met Susanna Veerman op: 055-3014243 (privé) of 06-10729371 (mobiel) 

Historische informatie over de ASL

Academisch Genootschap voor bemoediging en vorming

ASL is opgericht in 1915 (bij wet van 1 juli 1901) door René FLAMANT – Lid van het Genootschap van Letterkundigen – beschermd door hoogstaande

personen op het terrein van Kunsten, Wetenschappen en Letteren.

Het Academisch Genootschap Arts-Sciences-Lettres heeft als roeping vrouwen en mannen te erkennen en aan te moedigen die, door hun talent en hun werk, deel hebben aan de uitstraling van de Franse cultuur op artistiek, letterkundig en wetenschappelijk gebied.

De vereniging beschikt over een aanzienlijk netwerk van afgevaardigden, zowel in Frankrijk als in het buitenland, benoemd door de Raad van bestuur, teneinde deze laatste bij te staan bij zijn pogingen tot ontwikkeling en uitstraling van het genootschap en om de culturele uitwisseling op het gebied van kunsten, wetenschappen en letteren te vergemakkelijken.

Ieder jaar geeft het genootschap Arts-Sciences-Lettres een groot feest in een vermaard etablissement in Parijs, waarbij – in aanwezigheid van talrijke leden en vrienden – aan de geslaagden de diploma’s behorende bij de Médaille de Platine, d’Or, de Vermeil, d’Argent, d’Etain et de Bronze, toegekend door de Commission Supérieure des Récompenses, worden overhandigd.

Art-Sciences-Lettres kent ook aan Franse en buitenlandse persoonlijkheden, uitverkoren door de Raad van Bestuur, grote Médailles d’Or met erepenning toe alsmede grote Médailles de Vermeil, die eveneens worden overhandigd tijdens deze plechtige ceremonie, die opgeluisterd wordt met een artistieke voorstelling en gevolgd wordt door een erediner.

Een Grote Prijs voor de Letteren (klassieke en vrije poëzie, verhalen, novellen) en een Salon van Beeldende Kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, gravures, etc.) worden er ook georganiseerd. Deze kennen eigen reglementen.

Bovendien brengt Arts-Sciences-Lettres bij zijn leden een halfjaarlijks tijdschrift in omloop, genaamd “Rayonnement”, dat met name laat weten aan welke culturele manifestaties de leden van het genootschap hebben deelgenomen.

Arts-Sciences-Lettres staat niet alleen open voor kunstenaars, letterkundigen en wetenschappers, maar ook voor alle vrouwen en mannen die zich inzetten en interesseren voor de Franse cultuur in al zijn aspecten.

Hieronder treft u een overzicht van Nederlandse organisten aan wie de medaille al werd toegekend:

1. Ben van Oosten (1955*)                   (1980, 1987, 1998)            Brons, Zilver, Verguld

2.Herman van Vliet (1941*)                (1983, 1991, 1998)             Brons, Zilver, Verguld

3. Johann T. Lemckert (1940*)          (1985)                                   Zilver

4. Piet van der Steen (1943*)              (1985, 1998)                        Zilver, Verguld

5. Geert Bierling (1956*)                      (1989)                                  Zilver

6. Jos van der Kooy (1951*)                 (1989, 2000)                      Zilver, Verguld

7. Ton van Eck                                        (1990, 1999, 2006)           Brons, Zilver, Verguld

8. Thijs Kramer (1938*)                       (1991)                                   Zilver

9. Jaap Kroonenburg (1948*)             (1991, 2005)                       Zilver, Verguld

10. Aad van der Hoeven (1941*)         (1992)                                  Zilver

11. Jan van Westenbrugge (1948*)    (1992)                                  Brons

12. Dirk S. Donker (1941*)                   (1993)                                  Zilver

13. Peter Eilander (1957*)                    (1993, 2006)                      Brons, Zilver

14. Margreeth de Jong (1961*)            (1994)                                  Zilver

15. Hendrik Kooiker (1948*)               (1995)                                  Zilver

16. Sander van Marion (1938*)           (1996, 2003, 2012)           Zilver, Verguld, Goud

17. Petra Veenswijk                                (1996)                                  Zilver

18. Henk G. van Putten (1946*)          (1997)                                  Zilver

19. Anton Doornhein (1960*)              (1997, 2004)                      Brons, Zilver

20. René Verwer (1953*)                      (1999, 2010)                       Zilver, Verguld

21. Willem Tanke (1959*)                     (2000)                                 Zilver

22. Gemma Coebergh (1945*)             (2000)                                 Zilver

23. Christine Kamp (1966*)                 (2002)                                 Zilver

24. Gerrie Meijers (1961*)                    (2002)                                 Zilver

25. Tjeerd van der Ploeg (1958*)         (2002)                                Zilver

26. Jan Verschuren (1962*)                 (2002)                                 Zilver

27. Aart Bergwerff (1961*)                    (2003)                                 Zilver

28. Theo Jellema (1955*)                      (2003)                                 Zilver

29. Gijsbert Lekkerkerker (1947*)      (2003, 2014)                      Zilver, Verguld (aangevraagd via Belgische gedelegeerde)

30. Jan van Wingerden (1950*)          (2003)                                 Zilver

31. Albert van der Hoeven (1963*)      (2004)                                Zilver

32. Fons Pieters (….*)                            (2004)                                 Zilver

33. Dirk Out (1949*)                              (2004)                                 Zilver

34. Leo van Doeselaar (1954*)             (2006)                                 Zilver

35. Jan Hage (1964*)                             (2006)                                 Zilver

36. Susanna Veerman (1975*)              (2007, 2013)                      Zilver, Verguld

37. André de Jager (1964*)                   (2007, 2014)                      Brons, Zilver

38. Marieke Stoel (1956*)                     (2007)                                  Brons

39. Ad van Pelt (1960*)                         (2007)                                  Brons

40. Hayo Boerema (1972*)                   (2009)                                  Zilver

41. Aart de Kort (1961*)                         (2009)                                 Zilver

42. Everhard Zwart (1958*)                  (2009)                                 Zilver

43. Gonny van der Maten (1959*)       (2009)                                 Brons

44. Gustaaf Schulz (1957*)                    (2010)                                  Brons

45. Wim Does (1964*)                            (2013)                                  Zilver

46. Arjan Breukhoven (1962*)             (2014)                                  Zilver (aangevraagd via Belgische gedelegeerde)

47. Erik Jan Eradus (1980*)                 (2014)                                  Zilver

48. Ton Reijnaerdts (1955*)                 (2014)                                  Zilver

49. Simon Stelling (1957*)                    (2017)                                  Goud

 

Organisten, die inmiddels zijn overleden:

1. Feike Asma (1912-1984)                    (1964, 1975)                      Zilver, Verguld

2. Simon C. Jansen (1911-1980)          (1971)                                  Zilver

3. Wim van der Panne (1930-1989)   (1971)                                  Zilver

4. Jean Wolfs (1927-2003)                   (1972)                                 Zilver

5. Ber Joosen (1924-2004)                   (1974)                                 Zilver

6. Louis Toebosch (1916-2009)           (1977)                                 Zilver

7. Jaap Hillen (1923-2008)                  (1983)                                 Zilver

8. Folkert Grondsma (1944-2000)     (1983, 1992)                      Brons, Zilver

9. Albert de Klerk (1917-1998)            (1984)                                  Zilver

10. Stoffel van Viegen (1916-1998)     (1988)                                 Zilver

11. Charles de Wolff (1932-2011)        (1988, 1998)                      Brons, Zilver

12. Klaas Jan Mulder (1930-2008)    (1990, 2005)                      Zilver, Verguld

13. Koos Bons (1921-1996)                   (1992)                                  Zilver

14. Henk Klop (1946-2017)                  (1992)                                  Zilver

15. Ewald Kooiman (1938-2009)        (1995)                                 Verguld

16. Bram Beekman (1949-2016)          (2000)                                Zilver

17. Gert Oost (1942-2009)                    (2007)                                 Zilver

 

Overige Nederlandse personen die ook een medaille ontvingen:

1. Marius Monnikendam (1896-1977)   (ca. 1965)             Zilver, Verguld             (Componist, Ned. gedeleg. van ASL)

2. Henk Badings (1907-1987)                 (1965)                                                            (Componist)

3. Jan Masséus (1913-1999)                    (1972)                    Zilver                              (Componist)

4. Hella Haasse (1918-2011)                   (1984)                    Zilver                              (Schrijfster)

5. Wouter van Gool (1911-1990)            (1988)                    Zilver                              (Nederlands gedelegeerde van ASL)

6. Jan W. van Spronsen (1928-2008)  (1988, 2008)        Zilver, Goud                  (Red. “De Orgelvriend”, Ned. gedeleg. van ASL)

7. Klaas Schippers (1943-2015)             (1989, 2004)        Brons, Verguld              (Journalist, Fotograaf)

8. Marieke Bouman (1933*)                   (1996)                    Zilver                               (Beeldend Kunstenaar)

9. Vincent de Vries (1969*)                    (2003)                    Zilver                               (Organist te Seoul, Zuid-Korea)

10. Roelofje van Opzeeland (1942*)     (2003, 2007, 2013)   Brons, Zilver, Verguld  (Beeldend kunstenaar en Dichter)

11. Wyneke Jordans (1953*)                  (2006)                    Zilver                               (Pianiste)

12. Lieke van Vliet-Domburg                 (2009)                    ……..                                (Festivo cd-label)

13. Piet Bron sr.                                        (2009)                    Brons                               (Voor het bijeenbrengen van de werken van F.A. Guilmant)

14. Pieter Baak (….*)                                (1980, 1989, 1999, 2010) Brons, Zilver, Verguld, Goud  (Concert organisator)

15. Jaap Snijder (1966*)                          (2012)                    Zilver                               (Kunstschilder)

16. Mayke Rademakers (1968*)            (2014)                     Zilver                               (Celliste)

17. Matthijs Verschoor (1955*)              (2014)                     Zilver                              (Pianist)

18. Egbert Jan Louwerse (1975*)          (2015)                     Zilver                               (Fluitist)

19. Mirsa Adami (1975*)                         (2015)                     Tin                                    (Pianiste)

20. Vincent Hildebrandt (1954*)          (2016)                     Zilver                               (Publicist en organisator)

21. Chris Faddegon (1954*)                   (2017)                      Verguld                            (Promotor Franse orgelkunst)