Koorscholing

Koorscholing is een unieke kans om beter te leren zingen!

Waarom koorscholing?

Zingen is een uitstekend middel om mensen met elkaar te verbinden.

Aan het lid worden van een koor worden doorgaans geen specifieke muzikale eisen gesteld en het zingen in een koor is dus breed toegankelijk voor iedereen. Dat is een groot goed.

Maar dit heeft wel tot gevolg dat veel koorleden niet beschikken over algemene muziek theoretische kennis, die eigenlijk wel noodzakelijk is om muziekstukken snel in te studeren, zodat er genoeg tijd overblijft om fijn te zingen en aan de muzikale afwerking te werken.

Doordat er te veel tijd gaat zitten in het instuderen van de noten blijft er geen ruimte over om te werken aan de stemvorming, koorklank etc.

Door middel van deze cursus krijgt u handvatten aangereikt hoe u snel en effectief uw partij kunt instuderen. Maar er is nog meer.

Zingen is leuk, ontspannen en gezond!

Om dat nog jaren te kunnen blijven doen, is het van belang dat ieder koorlid zich ook enigszins verdiept in de techniek van het zingen en leert om het gehoor goed te gebruiken tijdens het zingen.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat een koorlid steviger in zijn/haar schoenen staat, verschillende technieken kan toepassen op zang-technisch gebied, wat ten goede komt van de levensduur van uw stem en zich beter kan oriënteren in het muziekschrift met betrekking tot zijn eigen partij.

De cursus bestaat uit o.a: 

Theorie gedeelte:

 • Elementaire muziektheorie zoals: het muziekschrift, noten en rusttekens, maat en maatsoorten,   intervallen, toonladders, dynamiek, tempo, articulatie, afkortingen en veel voorkomende muziekthermen etc.
 • Ontwikkelen van het gevoel voor maat en ritme.
 • Solfège
 • Van blad leren zingen

Praktijk gedeelte:

 • Ademhalingstechniek
 • Stemvorming
 • Zangoefeningen voor de stem; maar ook door o.a. het instuderen van canons
 • Leren luisteren naar elkaar
 • Houding en stemgebruik (tevens kleine schets van de bouw van het stemapparaat)
 • Uitvoeringspraktijk (zingen van legato, staccato, hard, zacht, crescendo, decrescendo……etc..)
 • Intonatie, resonans en gehoor
 • Articulatie (gelijke en duidelijke uitspraak)
 • Zuiverheid en balans bereiken in de eigen partij
 • Zingen en emotie

• Aanleren van het reageren op een dirigent, welke bewegingen zijn belangrijk.

Het is ook mogelijk om onderdelen van de cursus te volgen.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Lees ook onderstaand artikel uit het blad van de KCZB:

ks1ks2