Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

W & S Music, verleent u hierbij toegang tot www.wensmusic.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. W & S Music behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden content, informatie, vormgeving, beeld- en fotomateriaal, hierna te noemen materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van W & S Music. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij W & S Music. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van W & S Music, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.