Arts-Sciences-Lettres, France

Sinds 14 mei 2013 is Susanna Veerman officieel aangesteld als gedelegeerde van de Société Académique in Nederland (ASL). Zij volgde daarmee de op 31 december 2009 overleden dr. Jan Willem van Spronsen op.

Algemene informatie over de aanvraag.

Via de gedelegeerde in Nederland kunnen alle kunstenaars in aanmerking komen voor een medaille die zich verdienstelijk maken voor de Franse cultuur. U kunt de onderscheiding zien als enerzijds een stimuleringsprijs en anderzijds als waarderingsprijs voor de kunstenaar.

Het is niet toegestaan om zichzelf voor te dragen (in het verleden is dat wel gebeurd, helaas) of rechtstreeks ASL te benaderen. De aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Iemand uit de omgeving kan dat voor hem/haar doen bij de gedelegeerde door middel van een schriftelijke aanvraag met persoonlijke motivatie waarom hij/zij de persoon in kwestie zou willen voordragen.

Deze aanvraag kan per mail verzonden worden naar sveerman@planet.nl of per post naar Mv. S. Veerman, Poortersveld 301, 7327 AK Apeldoorn.

Er wordt uiteindelijk een portfolio samengesteld en ingeleverd met alle activiteiten van de persoon op het gebied van Franse cultuur. Dit bewijs moet zoveel mogelijk originele documenten omvatten en heel erg uitgebreid en gedetailleerd  zijn. De teksten worden in het Frans en Nederlands aangeleverd. De portfolio wordt niet meer geretourneerd.

Als gedelegeerde beoordeel ik of er genoeg reden is om iemand voor te dragen en zorg voor dat alle documenten aanwezig zijn voor de aanvraag. Tevens geef ik als gedelegeerde geef ik mijn persoonlijke advies aan de ASL voor welke kleur medaille iemand voorgedragen kan worden op basis van de ingezonden documenten. De ASL blijft ten alle tijden vrij om een medaille wel of niet toe te kennen of van kleur te veranderen.

Er is een strikte reglement voor het toekennen van de medailles en een lange procedure.

De papieren moeten voor 31 december binnen zijn. In april-mei van het daaropvolgend jaar worden de medailles toegekend. Meestal eind mei-begin juni volgt de uitreiking.

De hoogst haalbare onderscheiding is: Diplomês de Grande Médaille d’Or avec Plaquette d’Honneur.

Verder heb je de volgende onderscheidingen in oplopende volgorde:

Médaille Bronze = Brons

Médaille d’Etain= Tin

Médaille d’Argent = Zilver

Médaille Vermeil = Verguld Zilver

Médaille d’Or = Goud

Médaille de Platine=Platina

Voor meer vragen kunt u ook bellen met Susanna Veerman op: 055-3014243 (privé) of 06-10729371 (mobiel) 

Historische informatie over de ASL

Academisch Genootschap voor bemoediging en vorming

ASL is opgericht in 1915 (bij wet van 1 juli 1901) door René FLAMANT – Lid van het Genootschap van Letterkundigen – beschermd door hoogstaande

personen op het terrein van Kunsten, Wetenschappen en Letteren.

Het Academisch Genootschap Arts-Sciences-Lettres heeft als roeping vrouwen en mannen te erkennen en aan te moedigen die, door hun talent en hun werk, deel hebben aan de uitstraling van de Franse cultuur op artistiek, letterkundig en wetenschappelijk gebied.

De vereniging beschikt over een aanzienlijk netwerk van afgevaardigden, zowel in Frankrijk als in het buitenland, benoemd door de Raad van bestuur, teneinde deze laatste bij te staan bij zijn pogingen tot ontwikkeling en uitstraling van het genootschap en om de culturele uitwisseling op het gebied van kunsten, wetenschappen en letteren te vergemakkelijken.

Ieder jaar geeft het genootschap Arts-Sciences-Lettres een groot feest in een vermaard etablissement in Parijs, waarbij – in aanwezigheid van talrijke leden en vrienden – aan de geslaagden de diploma’s behorende bij de Médaille de Platine, d’Or, de Vermeil, d’Argent, d’Etain et de Bronze, toegekend door de Commission Supérieure des Récompenses, worden overhandigd.

Art-Sciences-Lettres kent ook aan Franse en buitenlandse persoonlijkheden, uitverkoren door de Raad van Bestuur, grote Médailles d’Or met erepenning toe alsmede grote Médailles de Vermeil, die eveneens worden overhandigd tijdens deze plechtige ceremonie, die opgeluisterd wordt met een artistieke voorstelling en gevolgd wordt door een erediner.

Een Grote Prijs voor de Letteren (klassieke en vrije poëzie, verhalen, novellen) en een Salon van Beeldende Kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, gravures, etc.) worden er ook georganiseerd. Deze kennen eigen reglementen.

Bovendien brengt Arts-Sciences-Lettres bij zijn leden een halfjaarlijks tijdschrift in omloop, genaamd “Rayonnement”, dat met name laat weten aan welke culturele manifestaties de leden van het genootschap hebben deelgenomen.

Arts-Sciences-Lettres staat niet alleen open voor kunstenaars, letterkundigen en wetenschappers, maar ook voor alle vrouwen en mannen die zich inzetten en interesseren voor de Franse cultuur in al zijn aspecten.

 

Hieronder treft u een overzicht van Nederlandse organisten aan wie de medaille al werd toegekend:

Nr.NAAMJAARMEDAILLE 
1,Feike Asma (1912-1984)1964, 1975Zilver, Verguld 
2.Simon C. Jansen (1911-1980)1971Zilver 
3.Wim van der Panne (1930-1989)1971Zilver 
4.Jean Wolfs (1927-2003)1972Zilver 
5.Louis Toebosch (1916-2009)1977Zilver 
6.Ben van Oosten (1955*)1980, 1987,1998Brons, Zilver, Verguld 
7.Jaap Hillen (1923-2008)1983Zilver 
8.Folkert Grondsma (1944-2000)1983, 1992Brons, Zilver 
9.Herman van Vliet (1941-2018)1983, 1991, 1998Brons, Zilver, Verguld 
10.Albert de Klerk (1917-1998)1984Zilver 
11.Johan T. Lemckert (1940*)1985Zilver 
12.Piet van der Steen (1943*)1985, 1998Zilver, Verguld 
13.Stoffel van Viegen (1916-1998)1988Zilver 
14. Charles de Wolf (1932-2011)1988, 1998Brons, Zilver 
15.Geert Bierling (1956*)1989Zilver 
16.Jos van der Kooy (1951*)1989, 2000Zilver, Verguld 
17.Ton van Eck (1948*)1990, 1999, 2006Brons, Zilver, Verguld 
18.Klaas Jan Mulder (1930-2008)1990, 2005Zilver, Verguld 
19.Thijs Kramer (1938-2021)1991Zilver 
20.Jaap Kroonenburg (1948*)1991, 2005Zilver, Verguld 
21.Koos Bons (1921-1996)1992Zilver 
22.Aad van der Hoeven (1941*)1992Zilver 
23.Henk Klop (1946-2017)1992Zilver 
24.Jan van Westenbrugge (1948*)1992Brons 
25.Dirk S. Donker (1941*)1993Zilver 
26.Peter Eilander (1957*)1993, 2006Brons, Zilver 
27.Margreeth Chr. de Jong (1961*)1994Zilver 
28.Ewald Kooiman (1938-2009)1995Verguld 
29.Hendrik Kooiker (1948*)1995Zilver 
30.Sander van Marion (1938*)1996, 2003, 2012Zilver, Verguld, Goud 
31.Petra Veenswijk (1962)1996Zilver 
32.Henk G. van Putten (1946*)1997Zilver 
33.Anton Doornhein (1960*)1997, 2004Brons, Zilver 
34.René Verwer (1953*)1999, 2010Zilver, Verguld 
35.Bram Beekman (1949-2016)2000Zilver 
36.Willem Tanke (1959*)2000Zilver 
37.Gemma Coebergh (1945*)2000Zilver 
38.Christine Kamp (1966*)2002Zilver 
39.Gerrie Meijers (1961*)2002Zilver 
40.Tjeerd van der Ploeg (1958*)2002Zilver 
41.Jan Verschuren (1962*)2002Zilver 
42.Aart Bergwerff (1961*)2003Zilver 
43.Theo Jellema (1955*)2003Zilver 
44.Gijsbert Lekkerkerker (1947*)2003, 2014Zilver, Verguld  
45.Jan van Wingerden (1950*)2003Zilver 
46.Albert van der Hoeven (1963*)2004Zilver 
47.Fons Pieters2004Zilver 
48.Dirk Out (1949*)2005Zilver 
49.Leo van Doeselaar (1954*)2006Zilver 
50.Jan Hage (1964*)2006Zilver 
51.Gert Oost (1942-2009)2007Zilver 
52.Susanna Veerman (1975*)2007, 2013Zilver, Verguld 
53.André de Jager (1964*)2007, 2014Brons, Zilver 
54.Marieke Stoel (1956*)2007Brons 
55.Ad van Pelt (1960*)2007Brons 
56.Hayo Boerema (1972*)2009Zilver 
57.Aart de Kort (1961*)2009Zilver 
58.Everhard Zwart (1958*)2009Zilver 
59. Gonny van der Maten (1959*)2009Brons 
60.Gustaaf Schulz (1957*)2010Brons 
61.Wim Does (1964*)2013Zilver 
62. Arjan Breukhoven (1962*)2014Zilver 
63.Erik Jan Eradus (1980*)2014Zilver 
64.Tom Reijnaerdts (1955*)2014Zilver 
65.Simon Stelling (1957*)2017Goud 

66.

Ad van Sleuwen (1950*)

2018

Verguld

 

67.

Jos Laus (1953*)

2019

Verguld

 

Overige Nederlandse personen die ook een medaille ontvingen:

1.Marius Monnikendam (1896-1977)ca. 1965Zilver, VerguldComponist, Ned. gedeleg. ASL
2.Henk Badings (1907-1987)1965?Componist
3.Jan Masséus (1913-1999)1972ZilverComponist
4.Hella Haasse (1918-2011)1984ZilverSchrijfster
5.Wouter van Gool (1911-1990)1988ZilverNed. gedeleg. ASL
6.Jan W. van Spronsen (1928-2008)1988, 2008Zilver, GoudRedacteur, Ned. gedeleg. ASL
7.Klaas Schippers (1943-2015)1989, 2004Brons, VerguldJournalist, Fotograaf
8.Marieke Bouman-Sweers (1933*)1996ZilverBeeldend kunstenaar
9.Vincent de Vries (1969*)2003ZilverOrganist te Seoul, Zuid Korea
10.Roelofje van Opzeeland (1942*)2003, 2007, 2013Brons, Zilver, VerguldBeeldend kunstenaar, Dichter
11.Wyneke Jordans (1953*)2006ZilverPianiste
12.Lieke van Vliet-Domburg2009?CD-label Festivo 
13.Piet Bron sr. 2009BronsVoor het bijeenbrengen van de werken van F.A. Guilmant
14.Pieter Baak (1949-2022)1980, 1989, 1999, 2010Brons, Zilver, Verguld, GoudConcertorganisator
15.Jaap Snijder (1966*)2012ZilverKunstschilder
16.Mayke Rademakers (1968*)2014ZilverCelliste
17.Matthijs Verschoor (1955*)2014ZilverPianist
18.Egbert Jan Louwerse (1975*)2015ZilverFluitist
19.Mirsa Adami (1975*)2015TinPianiste
20.Vincent Hildebrandt (1954*)2016ZilverPublicist, Organisator
21.Chris Faddegon (1954*)2017VerguldPromotor Franse orgelkunst
22.Daan Manneke (1939*)2018ZilverComponist